Veiklos nuoma

Automobilio veiklos nuoma – tai nuomos sandoris, kai lizingo bendrovė įsigyja kliento pageidaujamą turtą ir perduoda jį klientui naudotis iki nustatyto termino, o klientas moka nustatytas įmokas ir turi teisę per visą nuomos laikotarpį naudotis nuomos objektu.

 

Pagrindinis finansinės nuomos (įprastai vadinamos lizingu) ir veiklos nuomos skirtumas yra tas, kad antruoju atveju pasibaigus sutarčiai turtas netampa kliento nuosavybe, o sugrįžta nuomotojui. Pasibaigus nuomos sutarčiai klientas gali pasirinkti: grąžinti turtą lizingo bendrovei, pratęsti nuomos sutartį ar sudaryti sutartį naujam turtui. Paslaugos teikėjas prioritetu suteikia galimybę klientui įsigyti naudojamą turtą. Daugeliu atvejų už naudojimąsi veiklos nuomos objektu yra nustatomas fiksuotas mokestis. Priklausomai nuo taikomų sąlygų, paslaugos teikėjas gali rūpintis ir nuomojamo objekto priežiūra bei aptarnavimu. Taigi įmonėms ši paslauga suteikia galimybę planuoti ilgesnio laikotarpio pinigų srautus. Nuomojantis, o ne įsigyjant reikiamą turtą, jo apskaita įmonėms tampa paprastesnė, nes nuoma gali būti nurašoma prie įmonės veiklos išlaidų ir tai tiesiogiai neįtakoja įmonės balanso.

 

Bendradarbiaudami su visomis Lietuvos lizingo bendrovėmis teikiančiomis automobilių veiklos nuomos paslaugas galime Jums pasiūlyti geriausius sprendimus Jūsų automobilių parkui.

 

Veiklos nuoma galima tik juridiniams asmenims.